10 September 2021

  • Warganegara Malaysia;
  • Pendapatan keluarga (Isi Rumah) RM4,850.00 dan kebawah;
  • Memenuhi Syarat Am dan Syarat Khas mengikut program.
Kod Program Program
UQ6221002 Sarjana Muda Da’wah & Pengurusan Islam dengan Kepujian
UQ6221006 Sarjana Muda Pengajian Akidah & Agama dengan Kepujian
UQ6321001 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
UQ6321002 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dengan Kepujian
UQ6345003 Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan (Kepujian)
UQ6221001 Sarjana Muda Pengajian Quran & Sunnah dengan Kepujian
UQ6221004 Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
UQ6221005 Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
UQ6221003 Sarjana Muda Fiqh & Fatwa dengan Kepujian
UQ6221008 Sarjana Muda Syariah (Industri Halal) dengan Kepujian
UQ6380001 Sarjana Muda Undang-Undang & Syariah dengan Kepujian
UQ6224001 Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi (Kepujian)
UQ6224002 Sarjana Muda Bahasa Arab & Kesusasteraan Islam dengan Kepujian
UQ6224003 Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Perdagangan (Kepujian)
UQ6342001 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
UQ6343001 Sarjana Muda Perbankan & Kewangan Islam dengan Kepujian
UQ6344001 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
UQ6345001 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
UQ6345002 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian
UQ6461001 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
UQ6462001 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari & Pengurusan Risiko)
UQ6481001 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
UQ6545001 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
UQ6545002 Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan dengan Kepujian
UQ6545003 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
UQ6545004 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
UQ6522001 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
UQ6523001 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian

Poster Iklan:

B40-USIM-WebPoster

Semak Syarat
Mohon Sekarang

Sebarang pertanyaan berhubung hebahan ini boleh terus diajukan kepada emel b40@usim.edu.my