Programmes Detail

Browse the information related to the programmes
offered at USIM

Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: P201
Medium of instructions: Malay
Duration of Studies:
- Full Time: 2 semesters

 • Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) DPPPI adalah kursus dua semester yang meliputi amali praktikal.
 • Menyediakan platform formal bagi para siswazah untuk memperlengkapkan diri dengan kemahiran ikhtisas yang melayakkan mereka untuk menjadi guru yang diiktiraf.
 • Membentuk guru yang berkemahiran dalam ilmu akademik dan pedagogi dalam disiplin Pendidikan Islam yang bestari dan berketrampilan dalam pembelajaran dan pengajaran.
 • Melatih guru dalam bidang Pendidikan Islam yang dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran khusus yang sangat diperlukan bagi membentuk pelajar yang syumul dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta membina masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam meneruskan kelangsungan pembangunan negara.
 • Memupuk personaliti guru yang unggul, berketrampilan, berdaya saing dan menjadi penggerak kepada perubahan minda masyarakat dalam memahami konsep Islam yang sifatnya progresif dan semasa.
 • Program ini ditawarkan secara pasaran terbuka (open market).

  *Tidak menjanjikan penempatan

CAREER PROSPECTS

Guru-guru Interim Dini yang sedang bertugas atau Graduan Diploma Pascasiswazah Pendidikan  boleh memohon untuk berkhidmat dengan Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi pendidikan yang lain seperti MARA, Politeknik, Kolej Komuniti, Sekolah Swasta, Sekolah Agama Swasta dan lain-lain.

* This programme is not available for international students

Bayaran secara ansuran.

Admission Requirements (Advanced Diploma)

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang - sekurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;

atau

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat universiti;

atau

Pelajar semester akhir pengajian Ijazah Sarjana Muda di IPTA yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia juga boleh memohon;

dan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Lulus mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan di peringkat SPM atau Matematik kertas Julai;
                
dan

Lulus Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga yang ditetapkan.SYARAT KHAS PROGRAM

Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam atau yang berkaitan dari mana-mana IPTA Tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;

dan

Mendapat kepujian sekurang-kurangnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi dan mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut di peringkat SPM;

i.    Pendidikan Islam
ii.    Tassawur Islam
iii.    Pendidikan Syariah Islamiyyah
iv.    Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu mata pelajaran lain di peringkat SPM;
                               
dan

Sekurang-kurangnya lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.SYARAT TAMBAHAN

Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk program pengajian ini.

Calon hendaklah menyemak laman web http://www.jpa.gov.my untuk memastikan Ijazah yang dimiliki mempunyai pengiktirafan JPA.

 

Contact Us

Sebarang Pertanyaan Boleh Menghubungi :

Mohd Hafidzullah Mohammad Jamil – Pentadbiran
Telefon  : 06-7986449 / 013-2738225
Emel    : mhafidzjamil@gmail.com / jabatanpendidikanuthsb@gmail.com

Pn. Maziahtusima Ishak – Penyelaras Program
Telefon  : 06-79868243
Emel    : mshima@usim.edu.my 

Dr. Siti Rosilawati bt Ramlan – Ketua Program
Telefon  : 06-7986758
Emel       : rosilawati@usim.edu.my


**Pemohon diminta mengisi maklumat pemohon di link yang diberikan :
https://ipps.usim.edu.my/

Langkah-langkah pendaftaran

 1. Buka akaun
 2. Login dan lengkapkan 13 butiran peribadi
 3. Hantar pemohonan
 4. Bayaran proses (RM60)