PANDUAN PENYERTAAN

PERTANDINGAN PEMASARAN PROGRAM AKADEMIK USIM BAGI REKA BENTUK VIDEO MULTIMEDIA USIM ADMISSION (VMUA)

A. Maklumat Pertandingan:

 1. Video Multimedia USIM Admission (VMUA) dianjurkan oleh Pusat Pemasaran & Kemasukan Pelajar, Universiti Sains Islam Malaysia.
 2. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar dan alumni USIM.
 3. Tempoh pertandingan pada 1 hingga 31 Julai 2021.

B. Konsep Pertandingan

 1. Mempromosikan program akademik di peringkat Sarjana Muda yang terdapat di USIM.
 2. Genre (jenis karya) terbuka kepada animasi, drama, sketsa, persembahan atau dokumentari.
 3. Kandungan yang disertakan untuk pertandingan ini adalah dalam bentuk video pendek. Semua elemen multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi dibenarkan digunakan dalam menghasilkan video ini.
 4. Video yang dihasilkan mestilah mempunyai tiga elemen utama iaitu keunikan program, kepakaran yang dimiliki oleh program dan prospek kerjaya.
 5. Setiap video mestilah berdurasi TIGA (3) HINGGA EMPAT (4) MINIT termasuk semua grafik, animasi ataupun kesan khas yang digunakan.

C. Kelayakan pertandingan

 1. Terbuka kepada semua pelajar Universiti Sains Islam Malaysia.
 2. Penyertaan boleh dihantar secara individu atau berkumpulan tidak melebihi lima orang.
 3. Setiap penyertaan perlu mengisi borang disini.
 4. Borang yang diisi perlu di muat naik bersama poster promosi dan video yang dihasilkan.
 5. Video tersebut mestilah mempunyai resolusi minimum 1080p.

D. Terma dan Syarat

 1. Video perlu dimuat naik dalam borang dalam talian yang telah diberikan.
 2. Durasi video mestilah diantara DUA hingga EMPAT MINIT.
 3. Video yang dihantar perlulah dalam format .mp4 serta berdefinisi 1080.
 4. Peserta yang berjaya ke peringkat saringan akan dimaklumkan melalui emel.
 5. Keputusan juri adalah muktamad.

E. Lain-lain

 1. Video yang dihantar mestilah karya asal peserta dan tidak pernah menyertai di dalam mana-mana festival filem/video di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 2. Peserta hendaklah memaparkan maklumat tepat selari dengan konsep yang telah dipilih.
 3. Penerbitan yang mempunyai unsur seks, jenayah, fitnah, menghina dan bertentangan dengan Perlembagaan Negara akan ditolak.
 4. Setiap individu dan berkumpulan boleh menghantar seberapa banyak penyertaan.
 5. Kos penyediaan video multimedia adalah ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
 6. Penyertaan adalah percuma.
 7. Bukti penghantaran tidak dianggap bukti penerimaan. Penganjur akan memberi kenyataan melalui emel apabila penyertaan diterima.
 8. Penganjur berhak menolak penyertaan yang tidak lengkap.
 9. Penyertaan akan dibatalkan sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli/diciplak.
 10. Kemenangan peserta akan dibatalkan dan hadiah-hadiah yang diterima akan ditarik balik sekiranya hasil karya tidak asli/diciplak.
 11. Keputusan panel juri adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
 12. Peserta mestilah membenarkan VMUA menggunakan video tersebut bagi tujuan promosi dan siaran sebelum, semasa dan selepas pertandingan.
 13. Peserta juga mestilah membenarkan suntingan dibuat terhadap video penyertaan bagi tujuan penyiaran.
 14. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua bentuk tuntutan berkaitan dengan produksi terhadap peserta oleh mana-mana pihak yang berkenaan.
 15. Kreativiti lain peserta akan turut dinilai seperti poster promosi dan hasil video gabungan pelbagai elemen multimedia.
 16. Penghantaran awal penyertaan satu kelebihan.

F. TUNTUTAN HAK CIPTA

 1. Kesemua penyertaan adalah menjadi hak milik Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar (PPKP)
 2. Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar berhak untuk menerbitkan, memapar, menyunting, mengedar dan menayangkan mana-mana hasil karya yang telah dipertandingkan untuk apa-apa tujuan penganjur.

G. KRITERIA PENGHAKIMAN

 • Keseluruhan video yang dihantar oleh peserta akan dinilai mengikut kriteria dan pecahan skema pemarkahan berikut:
  Idea = 40 markah
  Kreativiti = 40 markah
  Menepati tema = 10 markah
  Views = 10 Markah
  Keseluruhan = 100 markah

H. SENARAI HADIAH

 1. Tempat Pertama: RM 600.00 beserta Sijil Penghargaan dan markah e-Tulabiyyah
 2. Tempat Kedua: RM 400.00 beserta Sijil Penghargaan dan markah e-Tulabiyyah
 3. Tempat Ketiga: RM 200.00 beserta Sijil Penghargaan dan markah e-Tulabiyyah
 4. 3 X Saguhati : RM 100.00 beserta Sijil Penghargaan dan markah e-Tulabiyyah
 5. e-Sijil Penyertaan beserta markah e-Tulabiyyan

Sebarang pertanyaan lanjut:
Urusetia Sekretariat Pertandingan Video Multimedia USIM Admissions
Pusat Pemasaran & Kemasukan Pelajar
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 1, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan, MALAYSIA

Emel: marketing@usim.edu.my