Programmes Detail

Browse the information related to the programmes
offered at USIM

Bachelor of Health Industry Technology with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6545002
Medium of instructions: English and Arabic

Duration of Studies:
- Full Time: 3.5 years (7 semesters)

* This programme is not available for international students

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

DAN

MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

DIPLOMA
Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus peperiksaan STPM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

ATAU

MATRIKULASI
Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

STAM
STAM tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

ATAU

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA.

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Mathematics (M) / Mathematics (T)

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Mathematics

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Pembuatan / Bahan / Mikroelektronik/ Mekatronik) / Sains / Sains Gunaan / Teknologi atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C / 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Memiliki Kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Further Mathematics
 • Physics

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Memiliki Kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred 3 dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Further Mathematics
 • Physics

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Mempunyai kelulusan STPM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Mathematics (M) / Mathematics (T)

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C / 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Mempunyai kelulusan Matrikulasi / Asasi 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Mathematics

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C / 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi/Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/Turath Bahasa Arab/Al-Adab Wa al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
 • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran/Usul al-Din/Al-Syariah/Turath Dirasat Islamiah/Turath al-Quran dan as-Sunnah/Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

(1) Lulus program Tamhidi (Perubatan, Pergigian dan Sains/Sains Fizikal dan Teknologi) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan ke atas

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Tamhidi dalam mata pelajaran berikut:

 • Fizik
 • Matematik

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022

 

Semester Pertama Sahaja

Yuran Pendaftaran

RM 1,100.00

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 650.00

 

Bayaran Berulang Setiap Semester

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 650.00

* Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan

Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

Permohonan adalah terbuka kepada:

 • Kategori STPM
 • Kategori Matrikulasi / Asasi
 • Kategori STAM
 • Kategori Diploma UA / Politeknik
 • Kelayakan Setaraf
  • A Level
  • Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)
  • STPM (Bukan Tahun Semasa)
  • Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)
  • STAM (Bukan Tahun Semasa)

Secara atas talian di laman: UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)

 

Permohonan UPUOnline bagi kemasukan Sesi Akademik 2021/2022: 4 Januari  sehingga 31 Mac 2021

 

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel ug@usim.edu.my atau telefon +606 797 8621 / +606 798 8137

Contact Us

Centre for Marketing and Student Admissions
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai
Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8163 / +606 798 6002 / +606 798 8055
Email: study@usim.edu.my